Redaktionen Anbefaler

Her er klimakampens frontkæmper

Innovationsfonden kommer med kapital til projekter, iværksættere og virksomheder, som har stort potentiale for at løse store samfundsproblemer, men også har en stor risiko for at ende som en fejlinvestering.
Nyhedsbreve
Flere
Flere
Flere

Nationalitet er i dag måske vigtigere end nogensinde

Vi tilhører en nation i både ånden og på papiret. Begrebet nationalitet knytter sig nemlig til både følelse og formalitet, og forestillingen om et folk og en nation har siden ordets oprindelse haft potentiale til både at samle og splitte befolkningsgrupper. Nationen kan opfylde et almenmenneskeligt behov om at høre til, som kun synes at vokse i globaliseringens tidsalder, og derfor er nationalitet i dag måske vigtigere end nogensinde.
Serie: Agent RS 167 taler ud

Kronik: Rygterne om syndfloden er stærkt overdrevne

Jens Morten Hansen
For nyligkunne man i “TV Avisen” se et kort over Danmark, hvor landets kyststrækninger er oversvømmet med flere meter vand. Her, hvor jeg selv bor (Læsø), var halvdelen af øen forsvundet i vandmassern...