Nordea Invest

COP21 skaber grobund for grønne investeringer

Danske investorer bør vende blikket mod Paris, hvor verdens ledere disse dage mødes til COP21. Dagsordenen handler nemlig i høj grad om at aktivere mindre aktører som byer og lokale virksomheder i en samlet indsats mod klodens klimaudfordringer.

Der er god grund til at vende blikket mod COP21 i Paris. Klodens fremtid skal nemlig ikke afgøres af verdens ledere, men af en grøn omstilling, som kommer fra regioner, byer, virksomheder og forbrugere.
Artiklen er leveret af

Når næsten 200 regeringer mødes til klimakonferencen COP21 i Paris er målet ikke at opnå en juridisk bindende global klimaaftale. I stedet håber verdens ledere, at en stærk politisk aftale, hvor de enkelte lande selv byder ind med deres frivillige klimabidrag, vil sikre, at den globale opvarmning holdes under to grader. De frivillige klimabidrag er løbende blevet meldt ind til FN, og da klimakonferencen åbnede, havde omkring 150 lande indgivet deres såkaldte ”Intended Nationally Dertermined Contributions” (INDC).

Christian Ibsen, direktør for tænketanken Concito, håber, at COP21 vil sende et signal til offentlige og private investorer om, at et sundt økonomisk afkast i fremtiden vil være afhængig af en verdensomspændende grøn omstilling.
”Ifølge beregninger fra FN’s klimasekretariat og andre analyser vil de indsatser, der er meldt ind, betyde, at klodens temperatur vil stige med et sted imellem 2,7 og 3,5 grader, så vi er ikke helt i mål endnu. Men med denne aftale, hvor landene har ejerskab over de indsatser, de har meldt ind, er der langt større chance for, at tiltagene rent faktisk bliver implementeret,” vurderer Christian Ibsen, direktør i Danmarks grønne tænketank Concito.

Aftale mellem Kina og USA

Forud for COP21 ligger flere klimapolitiske forhandlinger, og allerede inden landene tager plads omkring forhandlingsbordet i Paris, er 90 pct. af aftalerne på plads. Bl.a. har USA og Kina allerede indgået en aftale om, hvordan de to nationer hver især skal reducere deres udledning af CO2.
EU fører klart på løftefronten. Hensigten er at beskære udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2020 i forhold til, hvad den var i 1990. USA vil sænke sin udledning med 26-28 pct. inden 2025, men fordi USA’s udledning pt. stiger, svarer det kun til 14-17 pct. af udledningen i 1990.
Som følge af Kinas udvikling er landets udledning af drivhusgasser steget eksplosivt, og i dag står Kina for over 25 pct. af verdens samlede udledning. USA står for ca. 15 pct. af den samlede udledning og EU for 10 pct.

Klimaforandringer er et fakta

Kinas mål er at skifte til 15 pct. ikke-fossil energi i 2020, og allerede nu har Kina investeret mere i vedvarende energi end USA, Japan og EU til sammen. Alligevel vil Kinas udledning af CO2 fortsat stige frem mod 2030, hvorefter den vil aftage i takt med, at Kina bl.a. begynder at anvende mere ikke-fossil energi. På en kort årrække er der således sket et markant sporskifte med langt større fokus på vedvarende energiinvesteringer og gardering mod klimaforandringerne.

”Siden COP15 i København i 2009 er klimaforandringerne blevet tydelige i vores hverdagsliv. I Danmark oplever vi voldsomme storme, tung sne og skybrud. I Kina er store områder ubeboelige på grund af ørkendannelse og oversvømmelser,” forklarer Jesper Holm, der er lektor på RUC og forsker i klima- og miljøpolitik, miljøkommunikation og innovation.

Han bakkes op af Concitos direktør:

”Tidligere gik diskussionen på, om der var klimaforandringer. Nu er det en diskussion, der hører fortiden til, og verdenssamfundet er nået til en bevidsthed om, at klima og udvikling ikke er modstridende faktorer, men afhængige af hinanden,” siger Christian Ibsen.

Byerne rykker

For at nå ned på to grader er det COP21’s mål at engagere mindre aktører som regioner, byer og lokale virksomheder. På globalt plan står byer for 60 pct. af udledningen af drivhusgasser og 78 pct. af det samlede energiforbrug.

København er blandt de byer, der investerer massivt i at blive mere klimavenlig.

”Indtil nu har det været vores oplevelse, at nationer snakker, men det er byer, som handler. Vores håb er, at COP21 kan få nationerne til at handle, for det vil betyde meget at have landene som medspillere i den grønne omstilling,” lyder det fra Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Morten Kabell (EL), der har ansvar for byens klimapolitik.

Han oplever, at klimainvestering i byerne ikke blot er et offentligt projekt, men også åbner muligheder for private virksomheder, der har knowhow inden for bl.a. rådgivning, cleantech og transport.

To successer fra København

Selvom forhandlingerne ved COP15 i København delvist blev kørt af sporet, så er der bred enighed om, at aftalen Copenhagen Accord lykkedes på to områder. For det første blev det besluttet, at den globale opvarmning skal holdes under to grader celsius. For det andet nåede landene til enighed om, at verdens rigeste lande skal mobilisere 100 milliarder dollars om året fra 2020 til klimainvesteringer i de fattigste og mest udsatte lande. Disse elementer forventes at blive videreført i den kommende aftale.

”Vores håb er, at alle lande på COP21 bidrager til en aftale, der sender et klart signal om, at morgendagens farve er grøn. Det er helt afgørende i forhold til offentlige og private investorer og vil være en klar og tydelig markering af, at der ikke er et modsætningsforhold imellem grøn omstilling og økonomisk afkast. At grøn omstilling fremover er en forudsætning for vækst,” lyder det fra Christian Ibsen, der selv vil deltage i en del af COP21.

Det er EU’s klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, der forhandler på vegne af EU og medlemsstaterne, heriblandt Danmark.

Se mere på www.nordeainvestmagasinet.dk

Følg
Jyllands-Posten
Nordea Invest

Har du sikret, at din opsparing kan vokse?

Du kan gå glip af en langsigtet gevinst, hvis du ikke har styr på, hvad der sker med udbyttet af din investering og sørger for at udnytte ’renters rente’ til din fordel.
Nordea Invest

Myter om ansvarlig investering holder ikke vand

Selv om interessen for ansvarlig investering er steget markant de seneste år, er der stadig en række myter, der kræver et realitetstjek. For eksempel den om, at man må vælge mellem bæredygtig opsparing og højt afkast.
Nordea Invest

Ny lovgivning giver investorer nye fordele

Et nyt EU-direktiv skal skabe større gennemsigtighed omkring investeringer og beskytte bankkunder bedre. Selv om de nye regler er ressourcekrævende, bliver de godt modtaget af finansbranchen, der ser dem som en fordel for kunderne.
Nordea Invest

December er højtid for indbetaling af pension

Har du tjekket, om du kan få en skattegevinst ved at indbetale lidt ekstra til pensionen? I så fald skal indbetalingen nemlig ske senest den 29. december
Nordea Invest

Derfor bør du investere i Emerging Markets

Efter et par års stilstand er der igen kommet gang i vækstmarkederne, som i dag rækker langt ud over BRIK-landene. Det åbner op for helt nye investeringsmuligheder.
Nordea Invest

Hvad betyder COP23 for dine investeringer?

Nogle klimatopmøder får mere bevågenhed end andre, og nok kun de mest klimabevidste har bemærket, at COP23 finder sted i Bonn den 6.-17. november. Alligevel har mødet stor betydning.
Nordea Invest

Send sparepengene til udlandet og få mere ud af din opsparing

Danskere har en forkærlighed for danske aktier og investerer helst i virksomheder, vi kender godt. Men hvis porteføljen bliver alt for rød-hvid, betyder det større risiko og mindre afkast.
Nordea Invest

Bæredygtighed – fra bløde værdier til big business

Glem alt om genbrugstøj og hjemmedyrkede grøntsager. I dag er bæredygtighed et naturligt fokusområde for den moderne forbruger og et afgørende parameter for virksomheder og investorer.
Nordea Invest

Lav rente og inflation er dyrere for kvinder

Undersøgelse viser, at færre kvinder end mænd ved, hvad inflation betyder, og at de ikke ændrer deres opsparing, selv om renten er lav. Det kan medføre, at kvinder får mindre ud af deres opsparing end mænd.
Nordea Invest

Kunder og investorer stiller krav om ansvarlighed

Både virksomheder og investorer har stadig større fokus på bæredygtighed og CSR. Med god grund. Det sænker nemlig risikoen og giver samtidig mulighed for at få del i et afkast på 84.000 milliarder kr.
Nordea Invest

Euroen er meget mere end en fælles mønt

Euro-samarbejdet handler ikke blot om en fælles mønt, men også om politisk stabilitet i Europa. Derfor har valget i Frankrig haft afgørende betydning for Europa – og for dine investeringer.
Nordea Invest

Sparer du rigtigt op? Sådan får du mest ud af din opsparing

Danskerne har aldrig før haft så mange penge stående i banken. Det er dyrt i sidste ende, for den lave rente betyder, at pengene bliver mindre værd med tiden. Pengene kan spares op på bedre måder, siger forbrugerøkonom.
Nordea Invest

Derfor skal du stadig investere i obligationer

Mange private investorer ryster på hovedet over de nærmest ikke-eksisterende afkast på obligationer. Men der er stadig god grund til at have obligationer i sin portefølje, lyder det fra Nordeas seniorstrateg. Få hans bedste råd til obligationsinvestering lige nu.
Nordea Invest

Bæredygtighed – fra bløde værdier til big business

Glem alt om genbrugstøj og hjemmedyrkede grøntsager. I dag er bæredygtighed et naturligt fokusområde for den moderne forbruger og et afgørende parameter for virksomheder og investorer.
Nordea Invest

Lav rente og inflation er dyrere for kvinder

Undersøgelse viser, at færre kvinder end mænd ved, hvad inflation betyder, og at de ikke ændrer deres opsparing, selv om renten er lav. Det kan medføre, at kvinder får mindre ud af deres opsparing end mænd.
Nordea Invest

Kunder og investorer stiller krav om ansvarlighed

Både virksomheder og investorer har stadig større fokus på bæredygtighed og CSR. Med god grund. Det sænker nemlig risikoen og giver samtidig mulighed for at få del i et afkast på 84.000 milliarder kr.
Nordea Invest

Euroen er meget mere end en fælles mønt

Euro-samarbejdet handler ikke blot om en fælles mønt, men også om politisk stabilitet i Europa. Derfor har valget i Frankrig haft afgørende betydning for Europa – og for dine investeringer.
Nordea Invest

Sparer du rigtigt op? Sådan får du mest ud af din opsparing

Danskerne har aldrig før haft så mange penge stående i banken. Det er dyrt i sidste ende, for den lave rente betyder, at pengene bliver mindre værd med tiden. Pengene kan spares op på bedre måder, siger forbrugerøkonom.
Nordea Invest

Derfor skal du stadig investere i obligationer

Mange private investorer ryster på hovedet over de nærmest ikke-eksisterende afkast på obligationer. Men der er stadig god grund til at have obligationer i sin portefølje, lyder det fra Nordeas seniorstrateg. Få hans bedste råd til obligationsinvestering lige nu.
Nordea Invest

Klimavenlige opfindelser kan ændre vores liv og økonomi

Markedet for produkter og teknologier, der forebygger eller reducerer klimaforandringerne, er i kraftig vækst og har samtidig nået et punkt, hvor det er særdeles økonomisk rentabelt at investere miljøvenligt.
Nordea Invest

Nu er sol og vind billigere end kul og olie

Vedvarende energi har nået det punkt, hvor strøm fra solceller og vindmøller er billigere end energi fra kul, olie og naturgas, lyder det fra World Economic Forum. Den gode nyhed kommer dog med forbehold, men er stadig tegn på, at den grønne omstilling har stort investeringspotentiale.
Nordea Invest

Trump fornægter klimaforandringer – resten af verden gør ikke

Donald Trump har kaldt klimaforandringerne et fupnummer, og en af han første handlinger i Det Hvide Hus var at slette alle spor af dem fra præsidentens officielle hjemmeside. Men hvilken betydning har Trumps første tid som amerikansk præsident egentlig haft for kloden og for dine klimainvesteringer?
Nordea Invest

Træt af din lave bankrente? Sådan får du dine penge til at vokse

Den ekstremt lave bankrente betyder, at pengene på din konto med sikkerhed bliver mindre og mindre værd. Vil du have dem til at vokse, må du investere. Kom godt fra start med hjælp fra to eksperter.
Nordea Invest

Cirkulær økonomi er nøglen til succes for danske virksomheder

Små og mellemstore virksomheders succes afhænger af deres evne til at udnytte ressourcer bedst muligt. Det handler om økonomi og ikke miljø, lyder det fra ekspert i cirkulær økonomi.
Nordea Invest

Det betyder valget i Frankrig for dine investeringer

Ingen tør gætte på udfaldet af valget i Frankrig. Til gengæld er der bred enighed om, at resultatet får afgørende betydning for det europæiske samarbejde. Men hvad betyder valget for dine investeringer?